وب سایت شخصی

مرتضی روحانی

مهندسی اینترنت

برنامه نویسی

طراحی صفحات وب

شبکه های چند رسانه ای

کیفیت سرویس، مهندسی ترافیک، شناخت شبکه های مرتبط با اینترنت و بررسی وضعیت فعلی ارائه خدمات شبکه ای در قالب اینترنت از اصلی ترین معیار عای مهندسی اینترنت است.رتبه اول مشاغل پر درآمد و پرکاربرد در دنیای فن آوری اطلاعات سال 2014 از اصلی ترین دلایل هر دانشجویی جهت اطلاع از دانش برنامه نویسی است.رشد روز افزون کاربرد وب از مهمترین دلایل روی آوری فن آوری اطلاعات به انتقال اطلاعات از طریق وب است. کاربردهایی همچون دولت الکترونیک، بانداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و ... با نقش موثر خود در جامعه امروز بدون کاربرد وب امکان پذیر نیست.


انتقال رسانه های دیجیتال با حفظ تعامل بین کاربران بدون وجود شبکه در دنیای جدید غیر ممکن است. شبکه های چند رسانه ای با محوریت انتقال رسانه هایی چون صوت، تصویر، جراحی از راه دور و واقعیت مجازی و ... امروزه جایگاه غیرقابل انکاری در جامعه دارد.

درباره سایت


وب سایت جهت تعامل بهتر با دانشجویان و همچنین در اختیار گذاشتن منابع لازم جهت بهبود کیفیت آموزشی تهیه و تنظیم گشته.


  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .